EN

1.Evre Akciğer Kanseri ve Tedavisi

 

İlk Evre Akciğer Kanseri

Birinci evre akciğer kanseri genellikle hastanın hiçbir yakınması olmadığı durumlarda, check up veya başka bir sebeple kontrol için çekilen filmler ile tespit edilir. Bu evrede kanser 5 cm’den daha küçük olup lenf bezleri dahil hiçbir yere yayılmamıştır. Akciğer kanserindeki en erken evredir. Yapılan ileri tetkiklerde (PET-BT, beyin MR, EBUS, mediastinoskopi vb gibi) kanserin lenf bezlerine veya başka bir organa yayılma yapmadığı ortaya koyulmuştur. Birinci evre akciğer kanserli hastalarda tedavi sonuçları tüm diğer evrelere göre daha iyidir.

1. Evre Akciğer Kanseri Belirtileri

Birinci evredeki akciğer kanseri küçük olduğu için genellikle herhangi bir belirti vermez. Bazen kanserle ilgili olmayan diz ağrıları ve halsizlik yakınmaları olabilir. Önemli olan daha önce uzun süre içmiş veya halen sigara içen ve 55 yaş üzerinde olan kişilerin her yıl bir kez düşük doz, tarama amaçlı BT ile takip edilmeleridir. Birinci evre akciğer kanseri ancak bu şekilde tespit edilebilir.

Birinci Evre Akciğer Kanseri Tedavisi

 • Birinci evre akciğer kanserinin tedavisi ameliyat ile kanserli lobun çıkartılmasıdır.
 • Öncelikle kapalı-endoskopik yöntem-VATS tercih edilmelidir (Amerikan Göğüs Hastalıkları Birliği -ACCP- 2013 yılı Tedavi Rehberinde açık ameliyat yerine kapalı -endoskopik – operasyonun tercih edilmesi gerektiğini belirtmiştir).
  • Akciğer kanseri ameliyatı hakkında bilmeniz gerekenler için tıklayınız.
 • Ameliyattan sonra kemoterapi veya radyoterapi gerekmez.
 • Ortalama olarak 4 veya 5 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu olabilirler.
 • Ameliyattan sonra 2 hafta içerisinde tüm aktvitelerini yapabilirler.
 • Birinci evre akciğer kanserinde ameliyat sonrası hastalıktan tam olarak kurtulma oranı tüm akciğer kanseri evreleri içerisinde en yüksek olandır.

Tedavi Sonrası Takip Protokolü

Birinci evre akciğer kanseri ameliyatı sonrası hastaların takip protokoller uluslararası rehberlere göre şöyle belirlenmiştir:

 • İlk 2 yıl: 3 ayda bir muayene ve basit laboratuvar testleri. 6 ayda bir kez bilgisayarlı tomografi çekilmesi
 • Sonraki 3 yıl: 6 ayda bir muayene ve basit laboratuvar testleri. Yılda bir kez bilgisayarlı tomografi çekilmesi
 • Daha sonraki yıllarda: her yıl bir kez bilgisayarlı tomografi çekilmesi

Aşağıdaki videoda akciğer kanseri nedeniyle ameliyat ettiğimiz hastamıza ait gerçek yaşam öyküsünü izleyebilirsiniz.

© 2021 Semih Halezeroğlu

EN