EN

2.Evre Akciğer Kanseri ve Tedavisi

Akciğer kanserinde 2. evre kanser çapının 5-7cm arasında olduğu, akciğer içindeki lenf bezlerine yayılma olduğu veya tümörün bronşu tıkadığı durumlarda görülür.

İkinci Evre Akciğer Kanserinde Belirtiler

Hastaların büyük çoğunluğuna belirgin yakınma olmaz. Tümörün nefes borusunda tıkanıklık oluşturması sebebiyle bu evrede öksürük, kanlı balgam, tekraralayan zatürre veya diğer solunum yolu enfeksiyonları görülebilir. Ayrıca, kanserle direkt olarak ilişkili olmayan halsizlik, vücudun bazı yerlerinde ağrı veya ayaklarda şişmeler görülebilir.

Teşhis

Yaşı 50’nin üzerinde olan ve sigara öyküsü olan hastalarda ortaya çıkan birçok yakınmada akciğer kanseri akla getirilmelidir. Düz akciğer filmleri yeterli bilgi vermez. Bu nedenle düşük doz tarama amaçlı bilgisayarlı tomografi çekilir. Burada şüpheli bir lezyon görülmesi halinde daha ileri tetkikler (PET-BT, bronkoskopi veya iğne biyopsisi gibi) yapılmalıdır.

İkinci Evre Akciğer Kanserinde Tedavi

Küçük Hücreli Olmayan Akciğer kanserlerinde ikinci evrede tedavi yöntemi ameliyat ile kanserli lobun çıkartılmasıdır.

  • Öncelikle kapalı-endoskopik yöntem (VATS) tercih edilmelidir.
  • Ameliyattan sonra hastaların büyük bölümünde kemoterapi de gerekir.
  • Işın tedavisi (radyoterapi) nadiren gereklidir.
  • Ameliyat sonrası ortalama olarak 4 veya 5 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu olabilirler.
  • Ameliyattan sonra 2 hafta içerisinde tüm aktvitelerini yapabilirler.
  • Ameliyat sonrası tedavi kararı patoloji incelemesi ve hastanın diğer özellikleri dikkate alınarak tümör kurulu tarafından belirlenir.
  • Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde 2. evrede ameliyat uygulanmaz. Bu hücre türünde uygun tedavi kemoterapi ve radyoterapidir.

© 2021 Semih Halezeroğlu

EN