EN

3.Evre Akciğer Kanseri ve Tedavisi

Üçüncü evrede akciğer kanserlerinde tümör çapı 7 cm’den daha büyüktür. Ayrıca, ana bronş tıkanıklığı, kalp zarı veya kaburgalarda hasar oluşturan tümörler ve mediasten adı verilen akciğer dışındaki lenf bezlerine yayılma yapmış akciğer kanserleri de 3. evre olarak tanımlanır.

Akciğer Kanseri 3A Evresi Nedir?

Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin olması 3 A evresindeki bir akciğer kanserine işaret eder.

  1. Kanserin olduğu akciğer tarafındaki akciğer dışı lenf bezlerine (mediastinal) metastaz olması (örn. kanser sağ akciğerdedir ama lenf bezleri sol taraftadır).
  2. Kanserin bir ameliyatla çıkartılmasının neredeyse mümkün olamayacağı şekilde etraftaki dokulara yayılması (örn. tümör 10 cm’den büyüktür veya tümör ana nefes borusuna, diyafram adalesine doğru yayılmıştır).

Akciğer Kanseri 3B Evresi Nedir?

Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin olması 3B evresinde bir akciğer kanserine işaret eder.

  1. Kanserin olduğu tarafın karşı tarafında lenf bezleri metastazı vardır (kanser sağda iken lenf bezi metastazı solda olması gibi).
  2. Göğüs boşluğu dışındaki (örn. boyun, koltuk altı veya kasık bölgesi gibi) herhangi bir lenf bezine metastaz olması.
  3. Kanser omurga, yemek borusu veya kalp gibi ameliyatla çıkartılması olanaksız şekilde yayılma göstermiştir.

3. Evre Akciğer Kanseri Tedavisi

Aşağıdaki videoda 3. evre akciğer kanseri nedeniyle tedavi uyguladığımız hastamıza ait gerçek yaşam öyküsünü izleyebilirsiniz.

  • Üçüncü evre akciğer kanserinde tedavi yöntemi öncelikli olarak kemoterapi ve radyoterapidir.
  • Akciğer dışı (mediastinal) lenf bezlerinde yayılma olmayan küçük hücreli dışı akciğer kanserinde tecrübeli göğüs cerrahları tarafından ilk önce ameliyat uygulanabilir.
  • Mediastinal lenf bezlerinde metastazlı küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde bazı durumlarda önce kemoterapi (ve bazen de radyoterapi) uygulanıp kanserde ilerleme olmazsa ameliyat uygulanır. Bunun için son kemoterapiden 4 hafta sonra yeni bir PET-BT çekilerek inceleme yapılır.
  • Küçük hücreli akciğer kanseri 3. evre tedavisi ise sadece kemoterapi+radyoterapi+koruyucu beyin ışınlaması şeklindedir.
  • Bu evrede tedavi kararı içerisinde medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisinin yer aldığı bir ekip tarafından verilmelidir.

© 2021 Semih Halezeroğlu

EN