EN

4.Evre Akciğer Kanseri ve Tedavisi

Akciğer kanserinin 4 evresi (aşaması) vardır ve bu evreler 3 kritere bakılarak belirlenir:

1. Tümörün çapı ve yerleştiği yer

Akciğer kanserinin büyüklüğü evre için önemlidir: örneğin 2 cm bir tümörle 5 cm veya 8 cm tümör farklı aşamalardadır. Ayrıca, ana nefes borusunda yerleşen bir kanserle akciğerin bir köşesinde yerleşen kanserin de evreleri farklıdır.

2. Lenf bezlerine yayılma olup olmaması

Lenf bezlerine yayılma olmaması daha erken bir evreyi (1. evre), lenf bezlerine yayılma daha ileri bir evreyi (2. veya 3. evre) gösterir.

3. Başka organlara yayılma (metastaz) yapmış olup olmaması

Akciğer kanseri erken teşhis edilmezse, diğer akciğere, beyine, kemiğe, böbrek üstü bezlerine, karaciğere veya diğer vücut bölgelerine yayılabilir. Bu durumda kanser en ileri aşamaya yani 4. evreye gelmiş olur.

Dördüncü Evre Akciğer Kanseri

4. evrede akciğer kanserinde akciğerdeki kanser vücudun başka organ veya dokularına (kemik, beyin, böbrek üstü bezleri, karaciğer, yumuşak dokular gibi) yayılma (metastaz) yapmıştır.

Akciğer kanserinin en ileri aşamasıdır.


Akciğer kanserleri 2 ana gruptan oluşur: ‘Küçük Hücreli’ Akciğer Kanseri ve ‘Küçük Hücreli Olmayan’ Akciğer Kanseri. Bu 2 grubun tedavileri farklıdır.

Aşağıda bu 2 grup için tedavi yöntemlerini okuyabilirsiniz.

Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri 4. Evre Tedavisi

  • Bu evrede kanser başka organlara da yayılmış olduğundan belli durumlar hariç olmak üzere ameliyat tercih edilmez.
  • En uygun tedavi kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler, immunoterapi ve gerekirse kanserin yayılma bölgeleri için radyoterapi şeklindedir.
  • Skuamöz (epidermoid) hücreli dışında kalan kanserlerde hedefe yönelik tedavi (akıllı ilaçlar) kullanılması tedavi başarısını artırır.
  • Akıllı ilaçların kullanılabilmesi için biyopsi yapılan tümörden EGFR, ALK ve ROS-1 gen testleri yapılmalıdır.
  • Ameliyat çok özel durumlarda (örneğin beyinde veya böbrek üstü bezinde sadece 1 metastaz olup ve bunların da tedavi edilmiş veya edilecek olması gibi) faydalı olabilir.

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri 4. Evre

Bu grupta akıllı ilaçlar veya immunoterapi uygulanamaz. Tedavinin 2 unsuru şunlardır:

  1. Kemoterapi – ilaç tedavisi
  2. Radyoterapi – ışın tedavisi

Dördüncü Evre Akciğer Kanserinde Öneriler

Akıllı ilaçların kullanılması bu evrede tedavi başarısını artırır. Ancak hastaların yaklaşık dörtte birinde bu tedavi uygulanabilir.

İmmunoterapi ile ümit verici sonuçlar alınmaya başlamıştır – onkoloji uzmanınız ile görüşünüz.

Destek tedavileri ile hastanın yaşam konforu korunmaya gayret edilir.

Ortaya çıkan nefes darlığı, ağrılar veya şiddetli zayıflama durumları için palyatif tedaviler uygulanmalıdır.

Alternatif tedaviler adı verilen ve birçok hasta yakınının ümit bağladığı ürünler hiçbir fayda sağlamaz. Bu konuda dikkatli olunmasını önermek zorundayız.

Dördüncü Evre Akciğer Kanseri Yaşam Süresi (Prognoz)

Hasta ve yakınlarının sıklıkla sorduğu soru ‘uygulanacak tedavi ile bu hastalıktan kurtulma şansı’dır. Aşağıdaki istatistikler çok büyük sayıda hastaların tedavileri ile elde edilen uluslararası araştırmaların sonuçlarını yansıtmaktadır.

Bir yıllık yaşam süresi olasılığı (İngiliz Kanser Araştırma Merkezi sonuçları)

Dördüncü evre akciğer kanserli hastalarda 1 yıllık yaşam oranı %14’dür.

Beş yıllık yaşam süresi olasılığı (Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü sonuçları)

Dördüncü evre akciğer kanserli hastalarda 5 yıl yaşam şansı %1’dir.

NOT: Bu oranlar akıllı ilaçlar ve immunoterapi kullanılmaya başlanmasından önceye aittir. Akıllı ilaçların (hedefe yönelik tedavi) ve immunoterapinin kullanılmaya başlanması ile bu tedaviyi kullanmaya uygun olan 4. evre akciğer kanserli hastalarda yaşam süreleri burada gösterilen oranlardan daha iyidir.

Dördüncü evre akciğer kanseri hakkında hasta ve hasta yakınları ile tarafımıza gönderilmiş olan sorulara vermiş olduğumuz yanıtlar aşağıdadır. Bu soru ve yanıtlarda faydalı olabilecek bilgilere ulaşabilirsiniz.

Dördüncü evre akciğer kanseri tedavisi için bir medikal onkoloji uzmanına başvurmalısınız.

© 2021 Semih Halezeroğlu

EN