EN

Akciğer Metastaz Cerrahisi

Bu yazımızda, akciğer metastazının ne olduğu, metastaz ameliyatının neden gerekli olduğu ve uluslararası kaynakların ne önerdiğine dair bilgiler verilir. Bu bilgilerin ışığında akciğer metastazının teşhisi, tedavisi, ameliyat yöntemleri ve riskleri, ameliyat sonrasında kaç gün hastanede kalınması gerektiği ve ameliyat sonrası radyoterapi veya kemoterapi süreci hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. 

 

Akciğer Metastazı Ameliyatı ve Tedavisi

Başka bir organdaki kanser akciğere sıçrama, yayılma yani metastaz yapabilir. Bu durumda uygulanacak tedavi yöntemi genellikle kemoterapidir. Ancak bazı durumlarda akciğerdeki yayılma (metastaz) ameliyat ile çıkartılabilir.

Bir akciğer metastazı aşağıdaki özelliklerine bakılarak tedavi edilir:

 • Metastatik kitlenin bulunduğu yer,
 • Metastaz sayısı (bir tane, iki tane veya çok sayıda)
 • Hastanın genel sağlık durumu
 • Yayılma yapan tümörün (örneğin kalın barsak kanseri) tedavi edilmiş olup olmadığı

Resimde 39 yaşında bir kadın hastamızda malin melanom tedavisinden 3 yıl sonra sol akciğere yaptığı akciğer metastazı görülmektedir.

Metastaz Ameliyatı Neden Gerekli?

Akciğer metastazlarının tedavisinde cerrahi her zaman ilk seçenek olmalıdır çünkü metastatik kitlelerin tamamen çıkarılması ve geride metastatik kitle kalmaması çoğu kez tam kür sağlamaktadır. Ameliyat kararını onkoloji uzmanları ile göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi uzmanları birlikte vermelidir. Eğer hastanın bu yayılma durumundan kurtulmasında ameliyat en iyi yöntemse o zaman ameliyat uygulanır. Ameliyat hastanın sağlığında olumlu bir durum yaratmayacaksa ameliyat uygulanmaz.

Akciğer Metastazı Olan Hangi Hastalara Ameliyat Uygulanır?

 1. Metastaz yapan kanserin tam olarak tedavi edilmiş olması gerekir (ameliyat, ilaç veya radyoterapi ile). Tedaviyi yapan hekim ana kanserin artık vücutta bulunmadığını belirtmelidir (örneğin, meme kanseri nedeniyle cerrahi uygulanmış ve kemoterapi görmüş bir hasta).
 2. Vücudun akciğer dışında başka hiç bir yerinde metastaz bulunmamalıdır.
 3. Hastanın solunum fonksiyonları ameliyat için yeterli düzeyde olmalıdır.
 4. Akciğerdeki metastazların çıkarılması sonrasında sağlıklı bir yaşam için yeterli akciğer dokusu kalıyor olmalıdır.

Bunların dışında tümörün türü, ilk kanser ile metastaz ortaya çıkışı arasındaki geçen sürenin uzunluğu veya kısalığı ve hastanın genel durumu ile ilgili parametreler de ameliyat kararı vermekte önemli diğer faktörlerdir.

Uluslararası Kaynaklar Akciğer Metastazında Ne Öneriyor?

Belli kurallar ölçüsünde akciğerdeki metastazların cerrahi tedavisi tüm uluslararası kaynaklarca önerilen yöntemdir. Uluslararası kaynaklarda akciğer metastazlarının mümkün olduğu sürece cerrahi olarak çıkarılmasını önermektedir. Hastalıksız sağ kalım süresinin ameliyat olan ve metastazların tamamen çıkartılan hastaların medikal tedavi alan hastalara oranla çok daha iyi olduğu gösterilmiştir.

Ameliyat kararı mutlaka onkoloji uzmanı ya da onkoloji konseyinin onayı ile verilmelidir!

Akciğer Metastazı Ameliyatı Yöntemleri Nelerdir?

 • Sadece metastatik kitlenin çıkarılması,
 • Segmentin çıkarılması,
 • Bulunduğu lobun çıkarılması ya da
 • Akciğerin tamamının çıkarılması (çok nadir) olabilir.

Açık yöntem ile metastazların çıkartılması tercih edilir. Kapalı ameliyat / endoskopik ameliyat yani VATS yöntemi ile çok küçük metastazların görülemeyebileceği düşünülmektedir. Bu nedenle metastaz ameliyatlarında açık yöntem daha çok kullanılır. Bununla birlikte günümüzde kapalı yöntemle akciğer ameliyatları daha başarılı şekilde yapılmaya da başlanmıştır.

Ameliyatın Riskleri Nelerdir?

 • Akciğerden uzamış hava kaçağı,
 • Kanama,
 • Narkoz alımına bağlı riskler (kalp krizi geçirmesi, pıhtının bir damarı tıkaması gibi) ve
 • Enfeksiyon riskler arasında sayılabilir.

Ameliyat İçin Kaç Gün Hastanede Kalınır?

Akciğer metastazı ameliyatı için hastanede kalış süresi ortalama 3-4 gündür.

Akciğer Metastaz Ameliyatı Nasıl Yapıılır?

Kapalı yöntemde kaburgalar arasından 1cm genişliğinde bir cerrahi kamera ilerletilir. Metastazlı bölge görülür ve kameranın yanından ilerletilen tıbbi aletlerle metastazlı akciğer bölümü kısmi olarak çıkartılır. İşlem sonrası bu keisden 1 adet dren konularak operasyon tamamlanır.

Açık yöntemde ise kaburgalar arası yaklaşık 15cm açılarak akciğerdeki metastaz elle bulunur ve uygun yöntemle çıkartılır.

Ameliyattan Sonra Radyoterapi veya Kemoterapi Gerekecek mi?

Patoloji sonucuna ve akciğer metastazının tam çıkarılıp çıkarılmama durumuna göre kemoterapi ve/veya radyoterapi cerrahi tedaviye  ilave olarak uygulanabilir. Bu her hastada gerekli değildir.

© 2021 Semih Halezeroğlu

EN