EN

Mediasten Tümör ve Kistleri

Bu yazımızda, Mediasten Tümör ve Kistlerin ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı, belirtilerinin neler olduğu ve uluslararası kaynakların ne önerdiğine dair bilgiler verilir. Bu bilgilerin ışığında Mediasten Tümör ve Kistlerin teşhisi, tedavisi, ameliyat yöntemleri ve riskleri, ameliyat sonrasında kaç gün hastanede kalınması gerektiği hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Mediasten Vücudumuzun Hangi Bölgesidir?

Göğüs boşluğu içerisinde, önde göğüs kemiğimizin arka yüzü, arkada omurgalarımız, yanlarda akciğerlerimiz ile sınırlanan, içerisinde kalp, büyük damarlar, lenf nodu istasyonları ve sinir yapılarının yer aldığı bölgeye mediasten adı verilir. Bu alanda çok sayıda farklı doku bulunduğundan çok çeşitli sayıda tümör ve kistler görülebilir.

Mediasten Tümörleri Nelerdir?

Mediasten tümörlerinden bazıları iyi huylu bazıları ise kötü huyludur. Genellikle etraflarında bulunan damar ve nefes borusu ya da sinir yapılarına bası oluşturarak yakınmalar yaparlar.

En sık görülen tümörler timoma, sinir kılıfı tümörleri ve lenfomalardır. Bunların dışında germ hücreli tümörler, lenfoma, hamartomlar, timik karsinoid, timik karsinomlar, teratom, nöroblastomlar, sarkoidoz gibi nadir tümörler görülebilir. Bazı durumlarda troid dokusu büyüyerek mediastene doğru uzanabilir

TİMOMA

timoma

Ön mediastende en sık görülen ve tümörlerden biridir. Timus bezimizden kaynaklanır. Bu konuda ayrıntılı bilgilere timoma sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

TERATOM

Yine ön mediastende yer alan bu tümörler malin yani habis özellikte olabileceği gibi tamamen iyi huylu da olabilrler.

Aşağıdaki resimlerde ön mediastende teratom olan bir hastamıza ait MR görüntüsü yer almaktadır.

mediastinal teratom

 

mediastinal teratomMediasten Kistleri Nelerdir?

Bronkojenik kistler, timik kistler, perikardiyal kistler, yemek borusu kistleri gibi oluşumlar görülebilir.

İçi sıvı dolu bu oluşumlar genellikle iyi huyludur. Kistik oluşumlar sıklıkla kuvvetli bası oluşturmadığından hastalarda belirgin yakınmalara sebep olmazlar.

mediasten kisti görülmesi

Kistik hastalıklar hemen tamamen cerrahi olarak çıkartılmalıdır. Tümörler ise iyi veya kötü huylu oluşuna, etraftaki yapılarla ilişkisine ve hastanın genel durumuna göre ya cerrahi olarak çıkartılırlar ya da sadece tanı için girişim yapıldıktan sonra kemoterapi ve/veya radyoterapi ile tedavi edilirler. Bazı durumlarda ise tüm tedavi yöntemleri birlikte kullanılabilir.

 


Mediasten Kisti ve Tümöründe Neden Ameliyat Gerekiyor?

Ameliyat bazı durumlarda kist veya tümörün tamamen çıkartılması bazen de teşhis için gerekli olur. Tümör veya kistin baskı oluşturarak sebep olduğu durumları ortadan kaldırmak ve kötü huylu bir tümörün vücuda yayılmasını engellemek gibi sebeplerle cerrahi girişim gerekli olur.


Uluslararası Kaynaklar Ne Öneriyor?

  • Macchiarini P, Ostertag H (February 2004). “Uncommon primary mediastinal tumours”. Lancet Oncol. 5 (2): 107–18. doi:10.1016/S1470-2045(04)01385-3. PMID 14761815.
  • Davis RD, Oldham HN, Sabiston DC (September 1987). “Primary cysts and neoplasms of the mediastinum: recent changes in clinical presentation, methods of diagnosis, management, and results”. Ann. Thorac. Surg. 44 (3): 229–37. PMID 2820323.
  • Kuo TT (2001). “Classification of thymic epithelial neoplasms: a controversial issue coming to an end?”. J. Cell. Mol. Med. 5 (4): 442–8. doi:10.1111/j.1582-4934.2001.tb00182.x. PMID 12067481. http://www3.interscience.wiley.com/resolve/openurl?genre=article&sid=nlm.:pubmed&issn=1582-1838&date=2001&volume=5&issue=4&spage=442

Mediasten Tümörü ve Kistlerinde Ameliyat Yöntemleri Nelerdir?

Tümör veya kistin yerleşim yeri, iyi ya da kötü huylu oluşu, hastanın yaşı ve genel durumu ile ilgili olarak hastaların büyük çoğunluğunda aşağıdaki iki yoldan biri kullanılabilir.

1. Açık Mediasten Ameliyatı

Zorunlu olmadıkça bu operasyon şekli tercih edilmez. Bu yöntemde ya göğüs kemiği ya da kaburgalar arası bölge açılır.

2. Kapalı Mediasten Ameliyatı

  • Göğüs kafesi açılmadan gerçekleştirilen operasyon hastaya daha az zarar verici, daha az ağrılı ve hasta için daha konforludur.
  • Tek küçük bir kesiden kamera yardımıyla gerçekleştirilir.
  • Hastane yatış sürei 1-3 gündür.
  • Ağrı çok azdır.
  • Özel eğitim ve uzun tecrübe gerektirir.

Mediasten Ameliyatı Riskleri Nelerdir?

Mediasten önemli bir bölgedir ve ameliyatlar önemli cerrahi tecrübe gerektirir. Hastaların ilave hastalıklarının olup olmaması, tümör veya kistin özelliğine bağlı olarak farklı riskler oluşabilir. Bunların başında operasyon sırasında kanama, sinir (nörojenik) tümörlerinde sinirlerde hasar oluşması, enfeksiyon, tekrar ameliyat etme ihtiyacı gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bütün bu durumlar önceden bilinerek gerekli tedbirler alınarak riskler en aza indirilmelidir.

Mediasten Ameliyatı Sonrası Kaç Gün Hastanede Kalmalıyım?

Ortalama olarak ameliyat sonrası hastanede kalış süresi 3 gündür.

© 2021 Semih Halezeroğlu

EN