EN

Akciğer Kanserinin 3,5cm’den Ameliyatı: TRT1 Haberler

SIVATS – kapalı ameliyat yönteminde açık ameliyatın aksine hastanın kaburgaları arasından büyük kesi yapılmaz.

Robotik ameliyat akciğer ameliyatı yönteminde yapılanın aksine 3 ayrı kesi yapılmaz.

SIVATS ile kapalı ameliyat sonrası hastanede yatış süresi sadece 4 gündür.

Ameliyattan bir hafta sonra normal hasta yaşama dönmüş olur.

SIVATS akciğer kanseri ameliyat yöntemi, bilim ve teknolojide ileri tüm ülkelerde en sık tercih edilen yöntemdir.

Akciğer Kanseri ve Tedavisi

Akciğer kanseri tüm dünyada en sık görülen kanser türlerinden biridir. Akciğer kanseri belirtileri; hastaların büyük bir çoğunluğunda belirgin bir yakınma meydana gelmez fakat tümörün nefes borusunda tıkanıklık oluşturması sebebiyle 2. evrede öksürük, kanlı balgam, tekrarlayan zatürre veya diğer solunum yolu enfeksiyonları görülebilir. Erken evredeki akciğer kanserinin tedavi yöntemi ameliyatla tümörlü akciğer dokusunun çıkartılmasıdır. Akciğer kanseri evleri 4 farklı safhadan oluşur. Akciğer kanseri ameliyatı 1. ve 2. evrede ve bazı durumlarda 3. evrede uygulanır. Akciğer kanseri 4. evrede tespit edilmiş olduğunda ameliyatın hastaya belirgin bir yararı olmaz.

Akciğer kanseri ameliyatlarında 2 seçenek vardır; açık veya kapalı ameliyat. Akciğer kanseri tedavisinde kapalı ameliyat uygulaması daha yaygındır. Mevcut uluslararası akciğer kanseri tedavi rehberleri, akciğer kanserli hastalarda kapalı ameliyatın uygulanmasını önerir. Hastaların %85'inde akciğer kanseri kapalı yöntem ameliyatı uygulanabilir.

© 2021 Semih Halezeroğlu

EN