EN

Akciğer Kanseri Evreleri & Ameliyat Yöntemleri

Akciğer kanseri

Ülkemizde ve tüm dünyada en sık görülen kanserlerden biridir.

Akciğer kanseri belirtileri hastaların büyük bir çoğunluğunda belirgin bir yakınma meydana gelmez fakat tümörün nefes borusunda tıkanıklık oluşturması sebebiyle 2. evrede öksürük, kanlı balgam, tekrarlayan zatürre veya diğer solunum yolu enfeksiyonları görülebilir.

Erken evredeki akciğer kanserinin tedavi yöntemi ameliyatla tümörlü akciğer dokusunun çıkartılmasıdır.

Akciğer kanseri evleri 4 farklı safhadan oluşur. Akciğer kanseri ameliyatı 1. ve 2. evrede ve bazı 3. evrede uygulanır. Akciğer kanseri 4. evrede tespit edilmiş olduğunda ameliyatın hastaya belirgin bir yararı olmaz.

Akciğer kanseri ameliyatlarında 2 seçenek vardır; açık veya kapalı ameliyat. Akciğer kanseri tedavisinde kapalı ameliyat uygulaması daha yaygındır.

Mevcut uluslararası akciğer kanseri tedavi rehberleri akciğer kanserli hastalarda kapalı ameliyatın uygulanmasını önerir. Fakat bazı durumlarda kapalı ameliyat mümkün olmayabilir.

Hastaların %85'inde kapalı akciğer kanseri ameliyatı yöntemi uygulanabilir.

Kapalı Akciğer Kanseri Ameliyatı

Bu ameliyatlar birkaç şekilde yapılabilir. Bunlar karın bölgesinde gerçekleştirilen ve daha çok bilinen adıyla laparoskopik yöntemin akciğerler için uygulanan şekli olan torakoskopik ameliyatlar veya robotik ameliyatlar şeklindedir. Torakoskopik ameliyatlara İngilizcedeki video-yardımlı göğüs cerrahisi (Video-Assisted Thoracic Surgery) baş harflerinden oluşan kısaca VATS adı verilir. VATS işlemi kaburgalar arasından açılan bir kesiden ilerletilen bir kamerayla alınan görüntüler yardımıyla yapılır. Göğüs kafesi açılmadığı için hastanın solunum dinamikleri  korunur. Böylece hastalar daha kolay şekilde nefes alıp verir, öksürür ve hareket edebilirler.

Mevcut tüm uluslararası akciğer kanseri tedavi rehberleri akciğer kanserli hastalarda kapalı ameliyatının uygulanmasını önerir.

Ameliyatı çizimlerle anlatmak daha kolay olabilir. Aşağıdaki çizimleri bizim için Dr. Levent EFE gerçekleştirmiştir. Dr. EFE günümüzde dünyadaki en önemli tıbbi çizim üstadıdır.

Bu resimde hastanın göğüs kafesine yapılan 3-4 cm uzunluğundaki tek kesi görülmektedir. Bu kesiden içeriye önce 10 mm çapında bir cerrahi kamera ilerletilir. Görüntüler ekralara yansıtılır. Diğer cerrahi aletler de aynı kesiden içeriye ilerletilerek operasyona başlanır.

Tek Port VATS

Bu resimde ise göğüs boşluğu içerisine ilerletilen kamera ile alınan görüntülerle birlikte işlemin nasıl gerçekleştirildiği görülmektedir.

Akciğer kanserinde kapalı ameliyat

Artık kanserli akciğer lobu vücuttan ayrılmıştır. Vücudun dışına çıkartılması için bu akciğer bölümü bir cerrahi torba (endobag) içerisine alınır ve yavaşça çekilerek hastadan uzaklaştırılmış olur.

semih halezeroğlu kapalı akciğer ameliyatı

Hem açık hem de kapalı akciğer kanseri ameliyatlarında kanserli akciğer dokusu dışarı alınmakla kalınmaz aynı zamanda 4 farklı bölgeden en az 10 adet lenf bezi de çıkartılır. Lenf bezlerini almanın sebebi kanserin buralara yayılma yapıp yapmadığını tespit etmek içindir. Eğer patoloji inceleme sonucu yayılma olduğu görülür ise hastaya ameliyattan sonra kemoterapi ve radyoterapi (ışın tedavisi) gerekli olabilir.

Akciğer Kanseri ve Tedavisi

Akciğer kanseri tüm dünyada en sık görülen kanser türlerinden biridir. Akciğer kanseri belirtileri; hastaların büyük bir çoğunluğunda belirgin bir yakınma meydana gelmez fakat tümörün nefes borusunda tıkanıklık oluşturması sebebiyle 2. evrede öksürük, kanlı balgam, tekrarlayan zatürre veya diğer solunum yolu enfeksiyonları görülebilir. Erken evredeki akciğer kanserinin tedavi yöntemi ameliyatla tümörlü akciğer dokusunun çıkartılmasıdır. Akciğer kanseri evleri 4 farklı safhadan oluşur. Akciğer kanseri ameliyatı 1. ve 2. evrede ve bazı durumlarda 3. evrede uygulanır. Akciğer kanseri 4. evrede tespit edilmiş olduğunda ameliyatın hastaya belirgin bir yararı olmaz.

Akciğer kanseri ameliyatlarında 2 seçenek vardır; açık veya kapalı ameliyat. Akciğer kanseri tedavisinde kapalı ameliyat uygulaması daha yaygındır. Mevcut uluslararası akciğer kanseri tedavi rehberleri, akciğer kanserli hastalarda kapalı ameliyatın uygulanmasını önerir. Hastaların %85'inde akciğer kanseri kapalı yöntem ameliyatı uygulanabilir.

© 2021 Semih Halezeroğlu

EN